Stokrotki

Zapraszamy do naszego przedszkola ul. Skotnicka 101

Opłaty

Opłaty za rok 2021/22 w Niepublicznym Żłobku „Stokrotki”:

1) Wpisowe – opłata wnoszona jednorazowo, przy podpisywaniu umowy, na cały rok szkolny. Wpłata wpisowego i podpisanie umowy ze Żłobkiem jest warunkiem przyjęcia dziecka. W roku 2020/21 wpisowe wynosi 300 złotych. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną w przypadku rezygnacji ze Żłobka.

2) Czesne – wynosi 1023 zł – w okresie uzyskiwania dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (tj. od 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r., za 21 dni roboczych w miesiącu, czas pobytu dziecka do 10 godzin dziennie) Jest to opłata wnoszona comiesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca. Czesne pobierane jest z góry za cały miesiąc.

3) Opłata za wyżywienie - stawka żywieniowa dzienna w roku szkolnym 2021/22 wynosi 16 złotych. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową Extreme Catering.

Podajemy 4 posiłki dziennie:
- ŚNIADANIE
- OBIAD – I DANIE, II DANIE
- PODWIECZOREK

Posiłki dla dzieci dostarczane przez rodziców do naszej placówki to zamknięte fabrycznie słoiczki, posiłki przygotowane przez rodziców lub mleko matki dostarczone w podpisanych imieniem, nazwiskiem z datą, w przeznaczonych do tego pojemnikach .

OPŁATY ZA CZESNE I WYŻYWIENIE NALEŻY REGULOWAĆ DO 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLA LUB NA KONTO BANKOWE PRZEDSZKOLA.

PKO BANK POLSKI
25 1020 2906 0000 1202 0126 2096

logo krakowa

W roku 2022 od dnia 1 stycznia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Niepublicznym Żłobku ,,Stokrotki” ul. Skotnicka 101 Kraków.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Niepubliczny Żłobek ,,Stokrotki” zobowiązany jest do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie dziecka w placówce (tzw. ,,czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru:
ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.
Więcej informacji tutaj

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do:
Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
ul. Dekerta 24,
30-703 Kraków,
tel. 12 616 94-92 ,
e-mail: bz.umk@um.krakow.pl